Nekustamā īpašuma pircējiem


Piedāvājam saviem klientiem veikt visas darbības, kas nepieciešamas saistībā ar uzturēšanās atļaujas iegūšanu, investējot nekustamajā īpašumā.

Ārvalsts pilsonim ir tiesības pieprasīt uzturēšanās atļauju uz laiku uz 5 gadiem, pamatojoties uz to, ka viņš ir iegādājies vienu vai vairākus nekustamos īpašumus Latvijas Republikā. Pie tam ārzemniekam nedrīkst būt iepriekš nenomaksāti nekustamā īpašuma nodokļi, kā arī nekustamajam īpašumam ir jāatbilst šādām prasībām:

 • Nekustamais īpašums iegādāts:
  • Rīgā vai Jūrmalā, vai Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils vai Stopiņu novadā.Šajās teritorijās iegādātais īpašums ir viens funkcionāli saistīts apbūvēts nekustamais īpašums, (izņemot gadījumu, kad nekustamais īpašums ir neapbūvēta zeme), kura vērtība ir ne mazāka par 250 000 euro,
  • vai ārpus minētajām administratīvajām teritorijām – ne vairāk kā divi nekustamie īpašumi (izņemot gadījumu, kad nekustamais īpašums ir neapbūvēta zeme) un katrs no tiem ir viens funkcionāli saistīts neklustamais īpašums, kuru kopējā vērtība ir vismaz 250 000 euro,  ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:
 • nekustamais īpašums iegādāts no Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas juridiskās personas, , kura ir nodokļu maksātāja Latvijas Republikā Latvijas Republikas nodokļu jomā reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē, vai fiziskās personas, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Savienības pilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas ar derīgu Latvijas Republikā izsniegtu uzturēšanās atļauju,
 • nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība tā iegādes brīdī ir ne mazāka par 80 000 euro. Ja ārzemnieks iegādājies divus nekustamos īpašumus ārpus Rīgas vai Jūrmalas, vai Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu vai Stopiņu novadā, katra nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība tā iegādes brīdī ir ne mazāka par 40 000 euro. Ja kadastrālā vērtība ir mazāka par šajā apakšpunktā norādīto, nekustamo īpašumu vērtība saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību nedrīkst būt zemāka par 250 000 euro vai, ja ārzemnieks iegādājies divus nekustamos īpašumus – katra nekustamā īpašums tirgus vērtība nedrīkst būt mazāka par 125 000 euro;
 • pieprasot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, samaksā valsts budžetā piecus procentus no nekustamā īpašuma vērtības;
 • nekustamā īpašuma sastāvā neietilpst lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai meža zeme.
 • Īpašumam jābūt iegādātam pēc 01.07.2010, un brīdī, kad ārvalstnieks piesakās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, tam ir jābūt zemesgrāmatai, kas apliecina īpašumtiesības.
 • Maksājumam par pirkumu jābūt bezskaidras naudas darījumam.

Jūsu laulātajam un Jūsu nepilngadīgiem bērniem arī ir tiesības pieteikties un saņemt termiņuzturēšanās atļauju.

Saņemot  pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, jāveic iemaksa valsts budžetā piecus procentus no nekustamā īpašuma vērtības (rekvizīti tiks norādīti lēmumā par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu).

Pēc 5 gadiem iespējams saņemt termiņuzturēšanās atļauju atkārtoti.

Mēs piedāvājam saviem klientiem korekti sagatavot un noformēt visus nepieciešamos juridiskos dokumentus sākot no dažādu līgumu slēgšanas, līdz dokumentu iesniegšanai Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldē, kā arī sniegt konsultācijas par paša nekustamā īpašuma iegādi.

PIETEIKTIES PAKALPOJUMAM!

  Jūsu vārds (nepieciešams)

  Jūsu Telefona Nr. (nepieciešams)

  Jūsu e-pasts (nepieciešams)

  Jūsu jautājums/ Pakalpojuma nosaukums (nepieciešams)

  PIETEIKTIES PAKALPOJUMAM!

  * nepieciešams aizpildīt/заполнить обязательно

  Pierakstīties
  Notify of
  guest
  0 Komentāri
  Inline Feedbacks
  Apskatīt visus komentārus

  0
  Uzrakstīt ziņu varat šeit!x
  Share This

  Share This

  Share this post with your friends!